Akce a výprodeje na planika.cz
   
   
   

obchodní podmínky pro nákup na planika.cz
Pečlivě si pročtětě podmínky pro maolobchodní nákup prostřednictvím sítě internet na našich stránkách planika.cz


 

I.
Tyto Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti obchodní firmy, provozující tyto www stránky (planika.cz) a zákazníka, kterým je fyzická osoba, občan. Obchodní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
Prodávajícím je firma Petr Venzara - VIKING, IČO. 43533817, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, dále jen „prodávající“. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, dále jen „DPH“.
Kupujícím je každý, kdo souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a zašle prodávajícímu závaznou objednávku zboží se všemi náležitostmi, dále jen „kupující“.

II.
Řádně vyplněná objednávka kupujícím, tzn. objednávka, která obsahuje povinné údaje, je závazná a jejím podáním kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

III.
Zboží je zasláno kupujícímu v nejkratším možném termínu od obdržení objednávky, respektive na základě vzájemné dohody, která následuje po ověření dostupnosti předmětného zboží prodávajícím, při platbě předem po obdržení platby. Zásilka obsahuje prodejní daňový doklad, sloužící zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen, informace o materiálovém složení a údržbě výrobku, případně návod k použití.

IV.
K dopravě zboží je přednostně využíváno služeb přepravce PPL Nationale s.r.o. a České pošty s.p. V případě možnosti a dohody lze zboží předat kupujícímu také osobně.

V.
Platba za objednané a dodávané zboží probíhá bezhotovostně bankovním převodem na základě elektronicky zaslaných podkladů pro provedení platby předem, bezhotovostně na základě zaslaného daňového dokladu nebo při převzetí zboží dobírkou, v hotovosti. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

VI.
Prodávající si vyhrazuje právo na doprodání nabízeného zboží. V případě, že objednané
zboží není skladem ani se jej nepodaří zajistit, kupující je o této skutečnosti neprodleně informován, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednávky, prodávajícím.

VII.
Veškeré uváděné ceny jsou konečné včetně DPH, dle aktuální výše její základní sazby. Ke zboží nejsou účtovány žádné skryté poplatky.

K vyšší hodnotě objednávky a dodávky zboží než 499,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět korun českých) není účtováno žádné balné, expediční poplatek ani žádná jiná cena za přepravu zboží - kupující v tomto případě nezaplatí nic navíc. V případě platby dobírkou (v hotovosti při přebírání zboží od přepravce) je kupujícímu účtován pouze poplatek za dobírečné ve výši 29,- Kč (slovy: dvacet devět korun českých).

K nižší hodnotě objednávky a dodávky zboží než 499,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět korun českých) je kupujícímu při platbě dobírkou (v hotovosti při převzetí zboží) účtováno dopravné a dobírečné 119,- Kč (slovy: jedno sto devatenáct korun českých).
Při platbě předem převodem na bankovní účet (proforma) je kupujícímu účtováno pouze dopravné ve výši 89,- Kč (slovy: osmdesát devět korun českých).

Ke zboží zasílanému do Slovenské republiky na základě objednávky vyšší než 499,- Kč je vždy účtováno dopravné a dobírečné 99,- Kč (slovy: devadesát devět korun českých, tzn. cca 4,- € v závislosti na aktuálních devizových kurzech).

VIII.
Kupující má právo si zakoupené zboží řádně prohlédnout, vyzkoušet (pouze v interiéru) a zhodnotit jej. V případě nespokojenosti s výrobkem nebo rozporu s kupní smlouvou má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo lze uplatnit do 14 dnů od prokazatelného data převzetí zboží kupujícím. Zboží lze poslat zpět na kontaktní adresu, ne však na dobírku; na dobírku zaslané vracené zboží nebude prodávajícím převzato. Zboží lze také vrátit po dohodě osobně.

Takto vrácená zásilka musí obsahovat:

- bezvadné nepoužité zboží, dokumentaci a prodejní doklad nebo jeho kopii, pokud možno v originálním balení

- v případě akčního prodeje i bezvadný nepoužitý dárek, pokud nedojde k jiné dohodě

- požadavek na zaslání jiné velikosti, jiného zboží nebo na vrácení peněz a číslo bankovního účtu

- pokud nebude vrácen dárek z akčního prodeje je vracená částka snížena o jeho hodnotu.

Prodávající se zavazuje požadavek kupujícího splnit ihned, nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží.

Kupující nemůže využít tohoto režimu (14 dnů na odstoupení od kupní smlouvy) v případě, že:

- zboží bylo upraveno podle přání kupujícího resp. vyrobeno na zakázku

- zboží vykazuje závadu vzniklou používáním, v takovém případě je zahájeno reklamační řízení.

IX.
Prodávající provádí kontrolu zboží před jeho zasláním kupujícímu. Kupující je povinen provést kontrolu kompletnosti dodaného zboží dle prodejního dokladu nejpozději 72 hodin po jeho převzetí a o případných nesrovnalostech informovat v této lhůtě prodávajícího.
Na veškeré nabízené zboží je prodávajícím poskytována zákonná záruka na výrobní a materiálové vady 24 měsíců od data vyskladnění, pokud není uvedena lhůta delší.

X.
Případné kvalitativní reklamace se řeší v souladu se zákonnými normami platnými v České republice. V rámci urychlení reklamačního řízení je vhodné prodávajícího nejdříve kontaktovat a následně případně vadné zboží zaslat přímo na zjištěnou adresu dodavatele zboží (výrobce, dovozce, velkoobchodu) dle instrukcí prodávajícího.

XI.
K informování a operativnímu řešení jakýchkoliv dotazů, či potíží s objednáváním, užíváním případně reklamací zboží slouží kupujícímu uvedené kontakty.

XII.
Podmínky obchodního vztahu, výše neuvedené, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími platnými normami v České republice.

XIII.
Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího před zveřejněním a zneužitím. Kupující souhlasí se shromažďováním, správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pro potřeby prodávajícího, vyplněním závazné objednávky nebo registračního formuláře.

 

V Králíkách 25.listopadu 2002, upraveno 15.února 2015

 

ATSKO® je registrovanou ochranou známkou společnosti Atsko Inc., 2664 Russell St., Orangeburg, SC 29115, USA. S tradicí od roku 1933 má tato společnost pevné místo ve světové špičce producentů ochranných prostředků na sportovní textil a boty.
MEINDL® je registrovanou ochranou známkou společnosti Lukas Meindl GmbH & Co. KG, Lukas-Meindl-Straße 5–9, 83417 Kirchanschöring, Německá spolková republika, která patří mezi lídry mezi výrobci outdoorové obuvi.
PLANIKA je značka společnosti Planika Turnišče proizvodnja in trgovina z obutvijo d.o.o., Prešernova ulica 4, 9224 Turnišče, Slovinská republika, tradičního evropského výrobce pohor PLANIKA TREKKING a profesních bot PLANIKA PROTECT.


  naše nabídka:
  planika trekking
  planika protect
  meindl obuv
  atsko impregnace
   
  e-shop jinak (jak prodáváme)
  info | kontakty
  reference
  fotogalerie »

 

naši partneři

 
ACE SPORT Vrchlabí

IT Centrum
Krkonošská 16, 543 01 Vrchlabí
tel.: 499 453 237
mobil: 737 482 049

ACE SPORT Jilemnice
Kavánova 148, 514 01 Jilemnice
mobil: 731 509 927
   
 

doporučujeme

 

Max Portman design
BC Sport cykloprodejna
Luky a sněžnice Arni
Jan Spěváček - zeleň, arboristika
CA Halsa - rybolov v Norsku


 
 
  provozovatel stránek:  
  Petr Venzara
Viking outdoor

Heřmanice 6
561 69 Králíky
IČO.: 43533817
 
mob.: 724 050 406
mob.: 606 631 585
tel.: 465 631 585

e-mail: info@planika.cz
 
 
 
 
   
      
  | Copyright © 2015 Petr Venzara, všechna práva vyhrazena | design& production Max Portman |  
 
optimalizace PageRank.cz Pagerank změřil www.CZIN.eu      
 
     
Domovské stránky společnosti Meindl